Maszyny do przenoszenia ładunków w przemyśle – transportery wałkowe

Hale produkcyjne, wielkie zakłady, pomieszczenia magazynowe to miejsca, gdzie produkuje się i przechowuje znaczne ilości materiałów. Rodzi się potrzeba transportowania ich w obrębie jednego wielkiego wnętrza, jak również z jednego do drugiego. Dlatego stworzono specjalne narzędzia, które to przemieszczanie ułatwiają. Do tak zwanych narzędzi transportu bliskiego zalicza się wszelkiego typu przenośniki.

Służą one do transportowania na niewielkie odległości różnego typu przedmiotów, zarówno stałych, jak i o konsystencji sypkiej. Po złączeniu kilku przyrządów mogą być pomocne przy liniach produkcyjnych. Wyróżnić można wiele rodzajów przenośników. Można do nich zaliczyć podajniki rolkowe oraz kubełkowe.

Stosowane transportery rolkowe

Transportery wałkowe wykorzystuje się je do transportu materiałów w formie zwartej w poziomie. Można je podzielić na napędzane, nienapędzane i łukowe. Z racji tego, że materiały przenoszone są za pomocą rolek, powinny one mieć płaskie dno, by nie zaklinowały się pomiędzy wałkami. W większości przypadków więc za ich pomocą przenosi się paczki, skrzynie, palety i inne. Rolki przyrządu wykonane są najczęściej ze stali lub z tworzywa sztucznego. Przenośniki – upoluj okazje na http://olejnik.pl/przenosniki-rolkowe-grawitacyjne/ – olejnik.pl/przenosniki-elastyczne-grawitacyjne-rolkowe/ – nienapędzane działają za pomocą siły ludzkich mięśni lub pola grawitacyjnego. Służą najczęściej przy magazynowaniu. Do zmiany kierunku transportu elementu wykorzystuje się przenośniki łukowe. Zaletą przenośników wałkowych jest oszczędność czasu – zwłaszcza w przypadku tych nienapędzanych.

Przenośniki kubełkowe

Przenośnik kubełkowy to narzędzie służące do transportu ładunków w formie sypkiej. Znajduje szerokie zastosowanie|Używa się ich szeroko przy przenoszeniu wszelkiego typu płodów i produktów rolnych. Może być wykorzystywany również do przenoszenia materiałów budowlanych jak na przykład piasek, kruszywa i inne. Wśród przenośników kubełkowych wyróżnia się kilka rodzajów.

Najbardziej popularne są przenośniki proste. Używane są również czasami przenośniki okrężne. Maszyny te muszą się charakteryzować przede wszystkim szczelnością, ponieważ od tego uzależnione jest, czy transportowany materiał dotrze na miejsce przeznaczenia w stanie nienaruszonym. Konstrukcja przenośników najczęściej wykonana jest ze stali, co zapewnia jej solidność i trwałość.